Planul de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - De la coduri CAEN, pana la norme și autorizatii!

Posted By: Arli CO On: Comment: 0 Hit: 15173

Fie că este vorba de o afacere fast-food, fie că este vorba de o cafenea, vadul comercial este o problemă foarte importantă. Acesta reprezintă un loc plasat în apropierea unei mari căi de comunicație. O amplasare bună asigură comerciantului o clientelă numeroasă pentru realizarea de afaceri prospere. De aceea, importanța alegerii unei locații bune poate fi decisivă.


Ca orice altă afacere, deschiderea unui restaurant începe cu procedura de înființare firmă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde va fi stabilit sediul social. Apoi, pentru ca o unitate de alimentație publică să poată să funcționeze respectând rigorile legii, urmează mai mulți pași specifici. În primul rând, trebuie ales corect codul CAEN. De asemenea, trebuie studiat vadul comercial și ales un sediu care să nu se abată de la reglementările privitoare la structura, compartimentarea și dotarea spațiilor de alimentație publică, în vederea îndeplinirii condițiilor sanitare și sanitar-veterinare.

Citește în continuare, care sunt pașii de urmat pentru deschiderea unui restaurant!

1. Plan de afaceri restaurant - Codul CAEN

Plan de afaceri restaurant - Codul CAEN - Arli Co

Există două clasificări clare ale unităților de alimentație publică. Prima dintre ele se referă la organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România - baruri, cofetării, patiserii, unități de tip fast-food amplasate în stațiuni turistice și care fie funcționează ca unități de sine stătătoare, fie în cadrul unor structuri cu funcțiuni de cazare. Reglementarea este făcută prin Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

A doua clasificare privește unitățile de alimentație publică, altele decât cele incluse în structurile de primire turistică, și apare în H.G. nr.843/1999.

  • Astfel, pentru restaurante (bufete expres, restaurant fast - food, pizzerie, unități de alimentație care servesc pentru acasă, vânzători ambulanți la tonete de înghețată, cărucioare mobile care vând mâncare, prepararea hranei la standuri în piețe) codul CAEN este 5610.
  • În privința barurilor și a altor activități de servire a băuturilor (baruri, bodegă, saloane de servit cocktailuri, discoteci, berării, cafenele, baruri care servesc sucuri de fructe, standuri mobile de vânzare a băuturilor) codul CAEN este 5630.
  • Este important de făcut distincția între alimentație publică și alimentație colectivă. Astfel, o cantină deschisă în interiorul unei fabrici se va încadra la alimentație colectivă și va primi codul CAEN 5610.
Plan de afaceri restaurant - Codul CAEN - Arli Co
  • Un scenariu interesant atunci când există un plan de afaceri pentru o cofetărie: atunci când o unitate comercializează produse de cofetărie sau patiserie, iar pe lângă acestea asigură servirea și consumul unor băuturi (răcoritoare, cafea, bere), activității i se atribuie codul CAEN 5610 - Restaurante, la care se adăugă codul CAEN - 1071, fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.

 • Același lucru se aplică unui plan de afaceri pentru o pizzerie.
 • Dacă o unitate fabrică efectiv produse de patiserie pe care le și comercializează în locul respectiv, obiectul de activitate principal îl constituie codul CAEN 1071, la care se adaugă codul CAEN 4724 pentru comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine.

2. Tipuri de restaurante

Pentru afacerile mici de succes, Anexa 1 la H.G. nr.843/1999 face caracterizarea tipurilor de unități de alimentație publică. Printre cele mai populare se numără:

  • Restaurant clasic - unitate de alimentație publică în care consumatorii sunt serviți cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice sau alte mijloace de distracție. Personalul de producție și de servire are o calificare de profil.
Tipuri de restaurante - Restaurant clasic - Arli Co
  • Restaurant cu specific - unitate de alimentație publică care prin amenajări, dotări, ținuta lucrătorilor și preparatele culinare oferite corespunde unui specific local, regional, național (restaurant românesc, moldovenesc, dobrogean, bănățean etc.) sau reprezintă unități tradiționale - han, cramă, colibă, șură etc.
Tipuri de restaurante -Restaurant cu specific - Arli Co
  • Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderență, sortimente de pizza și de paste făinoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de patiserie și sortiment variat de băuturi, cu preponderență slab alcoolizate.
Tipuri de restaurante - Pizzerie - Arli Co
  • Bar - unitate de alimentație publică cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice și non-alcoolice, un sortiment restrâns de produse culinare. Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiții muzicale, jocuri electronice și video.
Tipuri de restaurante - Bar - Arli Co
  • Fast-Food - unitate care propune clienților săi, în principal tineri, o servire rapidă de produse, la prețuri unitare. Oferta de produse se limitează la un sortiment limitat și standardizat, de regulă bazat pe un singur produs de bază, și este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt preluate de clienți la casă în momentul plății și consumate pe loc sau în afara unității. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosință.
Tipuri de restaurante - Fast-food - Arli Co

  • Unități tip cofetărie, patiserie
   Sunt unități de alimentație publică care oferă consumatorilor preparate de cofetărie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unități de profil, biscuiți și produse zaharoase ale producătorilor specializați, băuturi non-alcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum și diferite sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităților de acest tip, pe lângă asigurarea condițiilor pentru consumul pe loc, vinde și produse pentru consum la domiciliu.
Tipuri de restaurante - Cofetarie - Arli Co

3. Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Vadul Comercial și Cartea Funciară

Fie că este vorba de o afacere fast-food, fie că este vorba de o cafenea, vadul comercial este o problemă foarte importantă. Acesta reprezintă un loc plasat în apropierea unei mari căi de comunicație. O amplasare bună asigură comerciantului o clientelă numeroasă pentru realizarea de afaceri prospere. De aceea, importanța alegerii unei locații bune poate fi decisivă. Desigur, ea va fi dublată de calitatea produselor.

Factorii care influenţează vadul comercial pot fi obiectivi (locul amplasării, calitatea produselor sau serviciilor) sau subiectivi (publicitatea comerciantului, calitatea personalului angajat).

Datele tehnice menționate în Cartea Funciară sunt, la rândul lor, deosebit de importante pentru procesul de autorizare. Acestea implică acordul vecinilor sau efectuarea unor modificări de construcție necesare în vederea obținerii unor avize și autorizații.

4. Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Norme de igienă

Ordinul Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor reglementează mai multe aspecte privind funcționarea unităților de alimentație publică:

  • ART. 1
   Prezentele norme de igienă se aplică tuturor unităţilor alimentare care produc, prelucrează, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente.
  • ART. 2
   (1) Toate unităţile alimentare care produc, prelucrează, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente funcţionează pe bază de autorizaţie sanitară.
   (2) În caz de schimbare sau de extindere a activităţii, unitatea respectivă va solicita o nouă autorizaţie sanitară.
   (3) Autorizaţia sanitară se vizează anual (la 12 luni calendaristice).
Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Norme de igienă - Arli Co
  • ART. 3
   Amplasarea, construcţia ori reamenajarea unităţilor alimentare de orice fel se face cu avizul sanitar al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti, al direcţiilor judeţene de urbanism şi amenajarea teritoriului sau, după caz, al Departamentului de urbanism şi amenajarea teritoriului municipiului Bucureşti.
  • ART. 4
   (1) Se interzice amplasarea de unităţi cu profil alimentar în spaţiile de locuit.
   (2) Se admit activităţi de desfacere a alimentelor şi de alimentaţie publică la parterul blocurilor, numai în spaţii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obţinut schimbarea destinaţiei prin comisia de urbanism a organelor administraţiei publice locale.

 • ART. 5
  Proiectarea clădirilor se face în funcţie de profilul unităţii şi de volumul estimat al activităţii (producţie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numărul, mărimea şi destinaţia încăperilor sunt date care se stabilesc în funcţie de profilul unităţii.
 • ART. 6
  (1) Unităţile alimentare trebuie să aibă asigurată şi să folosească permanent în activitatea lor apă potabilă curentă, rece şi caldă, în cantitate suficientă şi corespunzătoare calitativ condiţiilor înscrise în actele normative în vigoare.

5. Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Dotarea unui spațiu de alimentație publică

Tot ordinul Nr. 976 din 16 decembrie 1998 este cel care clarifică modul în care trebuie dotat și compartimentat un spațiu de alimentație publică:

  • ART. 28
   Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în vederea unei prelucrări şi preparări a alimentelor corespunzătoare, în funcţie de profilul lor, unităţile de alimentaţie publică sau colectivă vor avea din construcţie spaţiile necesare pentru circuitele funcţionale:
   - sală de mese;
   - spaţii de preparare a mâncărurilor;
   - spaţii de păstrare a alimentelor;
   - anexe social-sanitare.
  • ART. 29
   (1) Spaţiile vor fi proiectate şi amplasate, astfel încât să permită desfăşurarea fluxului tehnologic într-un singur sens, evitându-se încrucişările între fazele insalubre şi cele salubre.
   (2) În spaţiile de preparare şi în anexe pereţii vor fi impermeabilizaţi cu materiale corespunzătoare (faianţă, vopsele speciale) pe o înălţime de 1,80 m, iar pavimentul va fi prevăzut cu sifoane de scurgere racordate la canalizare.
Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Dotarea unui spațiu de alimentație publică - Arli Co

 • ART. 30
  Sala de mese va avea asigurat un perimetru de cel puțin 1,2 mp pentru un loc la masă. Celelalte dotări vor fi cele prevăzute de reglementările legale.
 • ART. 31
  (1) Spaţiile de preparare a mâncărurilor sunt constituite din bucătării şi dintr-o serie de camere anexe în care se face prelucrarea preliminară a alimentelor.
  (2) Spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă.(3) În funcţie de categoria de încadrare a unităţii vor exista anexe, precum: laborator de cofetărie, patiserie, boxă pentru ceai, cafea şi lapte, cameră pentru prepararea mâncărurilor.

6. Norme privind producția

În capitolul 2 al aceluiași Ordin, sunt specificate foarte clar scopurile unităţilor de producţie sau de industrie alimentară: prelucrarea, fabricarea, conservarea sau ambalarea produselor alimentare şi a produselor care intră în compoziţia alimentelor destinate consumului uman.

Activitatea de producție este supusă multor reglementări și are nevoie de mai multe avize de funcționare. Iată câteva dintre ele:

  • ART. 19
   Unităţile de industrie alimentară sunt obligate să ceară avizul organelor sanitare în cazul în care îşi măresc planul de producţie peste capacitatea normală a întreprinderii şi să respecte clauzele speciale fixate de organele sanitare.
  • ART. 20
   Unităţile de industrie alimentară vor avea permanent în stare bună de funcţionare toate instalaţiile frigorifice, instalaţiile tehnico-sanitare, de apă potabilă, de apă caldă, de canalizare a reziduurilor lichide, de ventilaţie şi de iluminat, aparatura de control, atât în încăperile de producţie, cât şi în anexele grupurilor sociale.
Norme privind producția - Arli Co
  • ART. 21
   (1) În unităţile de industrie alimentară se vor folosi numai surse de apă potabilă. Sursele de apă potabilă din unităţile de industrie alimentară vor asigura în permanenţă debitul de apă necesar pentru producţie.
   (2) Utilizarea apei nepotabile în unităţile industriei alimentare este permisă numai la acele operaţiuni tehnologice pentru care s-a dat un aviz special din partea organelor sanitare locale.

 • ART. 22
  La proiectarea spaţiilor destinate procesului tehnologic se va avea în vedere realizarea de fluxuri tehnologice fără încrucişări care să permită contaminarea produselor finite.
 • ART. 23
  În unităţile cu mediu umed toate sălile de producţie vor avea pereţii şi pardoseala hidroizolate, iar planşeele încăperilor în care se degajă aburi vor fi termoizolate.

7. Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Depozitarea și transportul alimentelor

Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Depozitarea și transportul alimentelor - Arli Co

Un alt aspect important de care trebuie ținut cont la deschiderea unui restaurant este depozitarea alimentelor. Acest lucru trebuie să se facă în condiţii care să prevină modificarea proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiană.

Capitolul 4 din ordinul Nr. 976 din 16 decembrie 1998 se referă în mod specific la "Normele privind depozitarea şi transportul alimentelor ":

"În acest scop alimentele vor fi depozitate în încăperi sau în spaţii special amenajate, protejate de insecte şi rozătoare, dotate cu instalaţiile şi aparatura necesare pentru asigurarea controlului condiţiilor de temperatură, umiditate, ventilaţie etc., stabilite prin acte normative în vigoare".

Iată alte câteva capitole importante:

 • ART. 41
  (1) Aşezarea produselor alimentare se va face separat pe sortimente, eventual pe zile de fabricaţie, pe grătare sau rafturi, în stive, rânduri distanţate, astfel încât să se asigure o bună ventilaţie şi accesul persoanelor şi al mijloacelor care controlează sau manipulează produsele depozitate.
  (2) Nu se vor introduce în spaţiile de depozitare produsele alimentare conţinute în ambalaje murdare, degradate sau care nu corespund normelor de igienă.
  (3) În spaţiile destinate depozitării alimentelor nu se vor introduce produse care pot constitui surse de contaminare a acestora.
 • ART. 42
  Unităţile alimentare vor fi dotate cu spaţii necesare pentru depozitarea ambalajelor. Pereţii acestor spaţii vor fi etanşi, nepermiţând accesul rozătoarelor. Se interzice depozitarea ambalajelor de transport în spaţii de producţie, prepararea sau vânzarea alimentelor.
Plan de afaceri pentru deschiderea unui restaurant - Depozitarea și transportul alimentelor - Arli Co

 • ART. 43
  Transportul alimentelor se efectuează în funcţie de perisabilitatea produselor, numai cu mijloace autorizate sanitar, igienice, care să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, insectelor, rozătoarelor şi altor posibilităţi de poluare, degradare şi contaminare atât a produselor transportate, cât şi a ambalajelor.
 • ART. 44
  Mijloacele prin care se transportă alimentele trebuie să fie amenajate şi dotate în funcţie de natura produsului dus, iar pe pereţii exteriori se va înscrie denumirea produselor respective (carne, pâine, lactate etc.) Pereţii exteriori şi platforma vor fi confecţionate din materiale rezistente, impermeabile, uşor de curăţat.
8. Autorizare DSV

Pentru obținerea autorizatiei de la Direcția Sanitar-Veterinară sunt necesare următoarele acte:
- Cerere tip care se poate ridica de al ANSVSA în funcție de locația autorizației.
- Contract cu Protan SA sau altă societate autorizată pentru distrugerea deșeurilor cu destinație alimentară.
- Copie după Certificatul Unic de Înregistrare (de la Registrul Comerțului).

Autorizare DSV - Arli Co


- Certificatul constatator de la înființarea companiei în care să se regăsească toate codurile CAEN necesare activității.
- Schița unității în care să se precizeze spațiile de depozitare și grupurile sanitare.
- Cartea de indentitate a reprezentantului.
- Orar de funcționare.
- Fișa de medicină a muncii pentru salariații care lucrează la punctul de lucru.
- Certificat de înmatariculare.
- Act constitutiv.
- Hotărâre judecătorească sau rezoluţie.
- Certificat constatator pentru punctul de lucru.
- Actul spaţiului (proprietate, contract de închiriere, comodat) cu schiță.
- Contract salubrizare și dovada plății ultimei facturi pentru luna anterioară.

În concluzie, pentru deschiderea unui restaurant sunt necesare foarte multe aprobări. De aceea, unitățile de alimentație publică trebuie să se încadreze în normele legislative actuale.

surse foto - pixabay.com, shutterstock.com

Comments

Leave your comment